Güngören Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz konması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kesinleşmiş ise alacağı olan şahıs borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en çabuk ve hukuka uygun bir yapıda hizmet verip bahsedilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Araç üzerine koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı şahsın anlaşma sağlayıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı şahsın isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile kalkması: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Şayet alacaklı taraf mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu olarak nitelendirilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP