Güngören Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin taşınmazının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz istemelidir. Şayet ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmadığındaysa haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf taşınmazı üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi durumda arsanın satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan şahsın veya şirketin üstünde yer alan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları yapması gerekir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Yine de es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek adına haciz konusu malların satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi gereken taahhütle de arazinin üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt vermiş olduğu süreye uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en hızlı uygulamalarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP