Güngören Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin evi üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kalkması, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla taşınmaz üstüne koyulan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu borcunu belli süre içinde veya belli başlı vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Güncel konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, icra takibinde borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun bütününü icradaki vezneye depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman zarfı içerisinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP