Güngören Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının talebiyle borçlu kişinin gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirtilen zaman aralığı içerisinde borçlu olan kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olan tarafın varlığına el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan detaylar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlunun vereceği taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP