Güzelbahçe Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlunun ismine kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araba için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi araba üzerindeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın aldığında vasıta üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en pratik ve güvenilir alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra evrakında bulunan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de vasıta üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgısını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ek olarak arabaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan kişi haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılabilmesi kapsamındaki istek bir kere geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm giderlerden görevli olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP