Güzelbahçe Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı borcu olan taraf adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde tarafa en hızlı ve hukuka uygun bir nitelikte hizmet vererek mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri tercih ederek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli biçimde kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun saptaması: Araç üstüne koyulan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacağı olan şahsın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması durumunda alacaklı tarafın isteği ile araç üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Fakat alacaklı kişi mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP