Güzelbahçe Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın taşınmazının üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içinde borcu olan taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek için haciz istemelidir. Şayet kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi 1 sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı takdirde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteğiyle borçlu tarafın yahut kurumun üzerinde mevcut olan yerine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belli uygulamaları yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vermesi gerekli taahhüt ile de yerin üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen kişi taahhüt vermiş olduğu zamana uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP