Güzelbahçe Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu şahsın mülkü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekilin talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla taşınmaz üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçluya ilgili borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması mevzuunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu ödemesini belli süre içinde yahut bazı vadeler ile ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olabilir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. İstek sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel süre içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili borcun bütününü icra veznesine depo edip gayrimenkul üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

ilaveten tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise mülk üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP