Güzelbahçe İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulur. Aynı zamanda daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin toplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirli miktarın vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan kişi veya kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Bu husus adına ilgili makama talepte bulunulmaktadır. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış talep etme müddeti bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun tamamını icra ödeme noktasına depo edip taşınmazdaki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi ya da vekaleti olan kişi ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP