Güzelbahçe Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelbahçe Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı şahsın isteğiyle borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu olan şahsın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı taraf tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olan şahsın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP