Güzelyalı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan tarafın isteği ile borçlunun adına kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araç için satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi araba üstündeki hacizden haberdar olabilir. Arabayı satın alırken vasıta üstündeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satışını önlemek adına en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyalarında bulunan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklanmış olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak araca haciz koyulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan aracın satılması yönünde talep bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi minimum zaman içerisinde en pratik yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP