Güzelyalı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı olan ve taşınabilen niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan taraf borçlu adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde kişiye profesyonel ve hukuka uygun bir biçimde hizmet verip mevzu bahis problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yöntemleri seçerek kişiyi herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş değişik şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklının talebi ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP