Güzelyalı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlu olan tarafın arsasının üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mallar adına alacaklı taraf bir sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üstüne haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan şahsın yahut şirketin üzerinde yer alan yerine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli aşamaları yapması mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Yine de es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlunun verecek olduğu taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt verdiği süre zarfına uyum göstermez ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en kalıcı adımlar ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP