Güzelyalı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacaklı veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafınca evin yer aldığı yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üstüne konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haciz düşürülmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu ödeyeceği miktarı belli süre içinde veya belirli vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Güncel husus için icraya istekte bulunulur. Talep neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili borcun hepsini vezneye depo ederek mülk üstündeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise mülk üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP