Güzelyalı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf ya da vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirlenen miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı süreler ile yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olmaktadır. Mevcut husus için icraya başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış talep etme zaman zarfı bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun tamamını icra veznesine depo ederek gayrimenkuldeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP