Güzelyalı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Güzelyalı Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olan kişinin taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman aralıkları içinde borcu olan taraf kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar ışığında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kalkması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP