Haymana Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Haymana Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı taraf borçlu adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde kişiye profesyonel ve hukuka uyumlu bir yapıda destek verip mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları seçip kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Vasıta üstüne konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire bu dilekçeyi reddederse en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgıların olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı kişi anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile mutabık olunması durumunda alacaklı şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf bu zaman zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak adlandırılan şahsın borcu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP