Haymana Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Haymana Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlunun arsasının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğünce haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tümünü ödemediğinde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üstüne haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlunun yahut kurumun üstünde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üstüne konulmuş haczin yok edilmesi adına belli süreçleri hayata geçirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın veya borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını istemek adına hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üzerinde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uymaz ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir adımlarla sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP