Haymana Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Haymana Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu tarafın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu lokasyondaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üzerine koyulan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belli zaman içerisinde veya belirli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu husus adına icraya istekte bulunulmaktadır. İstek sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklının satış isteme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, takipte borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup tutarın hepsini icra veznesine depolayıp ev üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

ilaveten tahsil yahut alacaktan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP