Haymana İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Haymana İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı veya vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun yatırılması ile haczin kalkması hususunda destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek ilgili makama mevcut evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödeme tutarının toplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde yahut belli başlı sürelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilir. Bu konu için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kaldırılması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı olan tarafın satış isteme zaman zarfı 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip konuttaki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat etmek

Alacaklı taraf veya vekili ödemeyi tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP