Haymana Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Haymana Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olanın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içinde borçlu kişi kendine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı şahsa borcun tamamını yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapuları üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu olan şahsın mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler ışığında eğer borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan kişi tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlunun vereceği taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilir. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP