İncek Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmişse alacaklı borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde şahsa pratik ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet vererek bahsedilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve varsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması mecburidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının belirlemesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Böyle bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borçlu ve alacaklı olan şahsın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişi talebiyle araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre zarfı içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu şahıs olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP