İncek Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin arsasının üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üzerine haciz konulacak veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda arazinin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin ya da şirketin üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu tarafın, arsası üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belli aşamaları yerine getirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamamaktadır. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vermesi gerekli taahhütle de arazinin üzerinde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt verdiği zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en hızlı uygulamalarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP