İncek Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın evi üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Mülk üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kaldırılması, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla mülk üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili tutarın yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icradaki vezneye ödenmesi ile icra tapuya müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belirli zaman içinde ya da bazı vadelerle ödeyeceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Güncel husus adına icraya talepte bulunulmaktadır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklının satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa ev üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup tutarın tamamını vezneye depo ederek ev üstündeki haczin düşmesini talep etmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse ev üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman zarfı içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP