İncek İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulur. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haciz düşmesi, ispat davası, ek olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu kişi veya kurum, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde yahut belirli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olur. Bu husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklının satış talep etme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun hepsini icra veznesine depo edip konuttaki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs veya vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP