İncek Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu olan şahsın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan şahıs kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu olan kişinin varlığına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan bilgiler ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu olan kişinin vereceği taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP