İnegöl Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olur. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın talebiyle borçlu kişinin adına kayıtlı vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araba adına satış isteyerek alacağına ulaşır. Hacizli aracı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını önlemek için en güvenilir ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra dosyasında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araba üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten araca haciz konduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması bağlamındaki istek bir defa geriye alınabilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut araca yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi bütün masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da şayet borçluya kesin olan icrada borçluya olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenli yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP