İnegöl Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip onanmışsa alacağı olan şahıs borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde kişiye en iyi ve hukukla uyumlu bir nitelikte destek sağlayıp bahsi geçen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması zorunludur. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir olayda haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olduğuna kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu kişi ve alacaklı kişinin anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan kişinin isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi mevcut süre içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu şahıs olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar onanır ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP