İnegöl Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının isteğiyle borçlu kişinin arazisinin üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendisine gönderilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf arazisi üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde yerin satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun ya da şirketin üstünde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belli süreçleri gerçekleştirmesi gerekir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın yahut borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu yerin satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olanın vermesi gereken taahhüt ile de yerin üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilir. Yine de ilgili kişi taahhüt ettiği süre aralığına uyum sağlamaz ise hapse tazyik çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en kalıcı yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP