İnegöl Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlunun mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekilin talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca evin bulunduğu yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üstüne konan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçluya ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kalkabilmesi alanında yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği miktarı belirli zaman içerisinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel süre içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa ev üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, icra takibinde borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir halde borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP