İzmit Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçluya zararına icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan kişinin talebi ile borcu olan şahsın adına kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olur. Aracı satın alırken araç üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu benzeri bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını önlemek adına en güvenilir ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyasında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araba üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araç üzerindeki haczin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ilaveten arabaya haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içinde istenmez yahut istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli vasıtanın satışının yapılması yönündeki istek bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem alakalı daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması gibi bütün masraflardan sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesin olan takipte borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP