İzmit Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacaklı kişi borçlu adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde kişiye pratik ve hukuka uygun bir yapıda destek vererek söz konusu sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik biçimde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve var ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması zorunludur. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılarak haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olmasına kanaat geliştirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı şahıs anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı kişinin isteğiyle araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Fakat alacağı olan kişi bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu şahıs olarak adlandırılan şahsın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP