İzmit Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebiyle borçlu olanın yerinin üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içerisinde borcu olan taraf kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz istemelidir. Eğer taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üstüne haciz koyulacağını ya da hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu kişinin veya şirketin üstünde bulunan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, yeri üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belli adımları gerçekleştirmesi gerekir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamaz. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan kişinin vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt verdiği zaman kısıtlamasına uyum sağlamaz ise hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en pratik uygulamalarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP