İzmit Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi üzerine icra tarafından mülkün bulunduğu konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işli faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belli başlı zaman içinde ya da bazı vadelerle ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haciz kaldırılması mevzu bahis olabilir. Güncel konu adına icraya istekte bulunulmaktadır. Talep sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü icradaki vezneye depo ederek mülk üstündeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari süre içinde en güvenilir teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP