İzmit İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılması ile haczin kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen meblağın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan taraf ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belli vadelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkması söz konusu olabilir. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczedilmesinde alacaklı kişinin satış talep etme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını vezneye depo edip evdeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP