İzmit Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zmi̇t Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olanın isteğiyle borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu olanın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilir. Şayet kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP