İznik Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacağı olan kişinin isteğiyle borçlu şahsın adına kaydı olan araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi vasıta üstündeki haczinden haberdar olur. Arabayı satın alırken vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satılmasını engellemek için en doğru ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araç üzerindeki haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanlışından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanılgısını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız senaryolara ek olarak araca haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılabilmesi kapsamındaki talep bir kere geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması gibi bütün giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesin olan icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri en az zaman içerisinde en kalıcı yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP