İznik Araç Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üzerine kaydı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan taraf borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde tarafa en başarılı ve hukukla uyumlu bir yapıda destek vererek bahsi geçen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları tercih ederek kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve var ise ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir durumda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılıp haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz hemen kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişi anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması durumunda alacağı olan şahsın talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan şahıs olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP