İznik Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteği ile borçlu olanın arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borçlu kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ilgili kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun hepsini ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf taşınmazı üstüne haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı senaryoda satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun ya da şirketin üzerinde mevcut olan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi adına belli adımları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malların satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlunun vermesi gereken taahhüt ile de yerin üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen taraf taahhüt vermiş olduğu süre aralığına uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en pratik uygulamalarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP