İznik Ev Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin mülkü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi üzerine icra tarafınca evin yer aldığı konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kaldırılması, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da bazı vadeler ile ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi söz konusu olur. Mevcut konu için icraya istekte bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa ev üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini vezneye depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsil veya alacaklardan feragat etmek

Alacaklı veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirir ise gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP