Kadıköy Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan kişinin isteğiyle borcu olan tarafın adına kayıtlı vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs vasıta üzerindeki hacizden haberdar olur. Aracı satın alırken vasıta üstündeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satışını önlemek için en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında mevcut olan giderler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından ötürü olabilir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki mevcut haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgısını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi müddette yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan malın satışının yapılması yönündeki istek bir defaya mahsus geri alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesin olan icrada borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi azami süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP