Kadıköy Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olan şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacağı olan şahıs borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde kişiye profesyonel ve hukuka uyumlu bir biçimde hizmet sağlayarak söz konusu sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri tercih ederek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve var ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının tespiti: Araç üzerine konulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklının anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan kişi talebiyle araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacaklı şahıs mevcut süre içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP