Kadıköy Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin arsasının üstüne alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun tümünü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi yeri üstüne haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt halde yerin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan kişinin veya şirketin üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, arazisi üzerine konmuş haczin kalkması adına belli aşamaları yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Buna rağmen atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt ettiği süre zarfına uyum sağlamaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir adımlarla sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP