Kadıköy Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın taşınmazı üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından evin yer aldığı konumdaki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine konan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz kaldırılması, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile mülk üstüne konulan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçluya borcun yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu haciz konusu ödemesini belirli süre içerisinde yahut belirli vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olur. Güncel konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını bir sene olarak belirlenmiştir. Güncel süre içerisinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise ev üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın tamamını icra veznesine depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP