Kadıköy İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs veya vekilin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulmaktadır. Ayrıca icra dairesince müdürlüğe yazılan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, haricen alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin toplanması için talepte bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu şahıs ya da kurum, haczin konusu borcunu belirli zaman içinde yahut belirli vadelerle yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu husus adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip evdeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP