Kadıköy Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Kadıköy Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralığı içerisinde borçlu olan kendine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlunun mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın ya da borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu olanın vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP