Kağıthane Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olur. Kesinleşen icra takibince alacaklı kişinin isteği ile borçlu kişinin ismine kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan kişi araba üstündeki haczinden haberdar olur. Aracı satın alır iken araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan kişi böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında mevcut olan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araç üstündeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir yanılgısından kaynaklı olur. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üzerindeki haczin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanılgısını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz konulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hükme alınır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satılması yönündeki istek bir defaya mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs o vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesinleşmiş takipte borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP