Kağıthane Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı şahıs borçlu kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde tarafa pratik ve hukuk ile uyumlu bir özellikte destek vererek söz edilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları tercih ederek kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı verilip haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı olan şahsın anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile mutabık olunması halinde alacaklı talebi ile vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı şahıs bu süre zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu taraf olarak nitelendirilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP