Kağıthane Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin arazisinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığındaysa haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan şahsın veya kurumun üzerinde yer alan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin kalkması için belli uygulamaları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat atlamamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malların satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhüt ile de yerin üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zamana uyum göstermezse hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir uygulamalarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP