Kağıthane İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf yahut vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulur. Öte yandan daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin var olduğuna dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması hususunda destek olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulur. Bunun üstüne belirli tutarın icra veznesine ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli sürelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilir. Mevcut konu için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma süresi bir sene olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup mevcut borcun tamamını vezneye depo edip evdeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP